Melahirkan Generasi Ahli Dzikir, Ahli Fikir, dan Ahli Ikhtiar

Top

  1. Mandiri dan dapat bersosialisasi sesuai denan tugas perkembangannya

  2. Menirukan gerakan wudhu dan shalat dengan baik dan benar